anyreader Chevrons Right Apps Chevrons Right Finance Chevrons Right ITMS TST5n
ITMS TST5n

Download ITMS TST5n MOD APK 13.13 (Premium Unlocked)

Premium Unlocked

MIRRI SR · Finance

MODDED by Anyreader

Download ITMS TST5n MOD APK (Premium Unlocked) with size 11.60 MB (✓ Free), developed by MIRRI SR. You can download the latest MOD version of ITMS TST5n here, working 100%.
NameITMS TST5n
Genre
Version13.13
DevelopersMIRRI SR
IDsk.axonpro.itms.tst5n
Size11.60 MB
Updated onAugust 29, 2022
Get it nowDownload
ITMS TST5nITMS TST5n

What does ITMS TST5n MOD APK version have?

ITMS TST5n MOD APK Features

  • Unlocked Premium.
  • Unlocked VIP.
  • Unlocked Pro.
  • Free.
  • MOD Paid.

About ITMS TST5n MOD APK

ITMS2014+ ako nástroj pre žiadosti, implementáciu a sledovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom a prijímateľom, zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy).

Mobilná aplikácia ITMS2014+ je nadstavbou nad webovou aplikáciou ITMS2014+ a jej verejných služieb a funkcionalít dostupných na www.itms2014.sk. Mobilná aplikácia nemá ambíciu nahradiť funkcionality webovej aplikácie ITMS2014+. Jej účelom je priniesť používateľom rýchlejší a kompaktnejší prístup k informáciám ohľadom plánovaných a vyhlásených výzviev, stavov predložených žiadostí o NFP a projektov, prípadne rozširovať funkcionality systému ITMS2014+.

Aplikácia je rozdelená do dvoch častí. Pre prihlásených a neprihlásených používateľov.

Funkcie pre neprihláseného používateľa:
* aktuality a oznámenia z prostredia ITMS2014+
* prehľad plánovaných výziev spolu s možnosťou podrobného vyhľadávania
* prehľad vyhlásených a ukončených výziev spolu s možnosťou podrobného vyhľadávania
* možnosť pridania pripomienky do kalendára s dátumom predbežného vyhlásenia výzvy
* možnosť zdielať odkaz na konkrétnu výzvu
* možnosť prihlásenia sa k notifikáciám ohľadom zmien na konkrétnej výzve
* prístup k odpovediam na často kladené otázky

Prihlásený používateľ (registrovaný na do verejnej časti ITMS2014+) má naviac oproti neprihlásenému používateľovi tieto funkcie :
* možnosť výberu subjektu v prípade registrácie pod viacerými subjektami
* prehľad o stave predložených ŽoNFP
* prístup k readonly detailu ŽoNFP a PDF dokumentu, ktorý bol predložený na RO/SO
* prehľad o stave realizovaných projektov
* prístup k readonly detailu projektu
* možnosť uploadu fotografií a iných príloh k jednotlivým aktivitám projektu
* prístup k interným správam používateľa v ITMS2014+
* prístup k internému kalendáru, pripomienkam a úlohám v ITMS2014+
* prístup k readonly detailu prihláseného subjektu

O prístup do registrovanej časti mobilnej aplikácie ITMS2014+ treba požiadať štandardnou cestou pomocou funkcionality žiadosti o aktiváciu konta dostupnej na webových stránkach ITMS2014+ www.itms2014.sk.

How to download and install ITMS TST5n MOD APK?

  1. Download the file ITMS TST5n_MOD_13.13.apk.
  2. On your Android phone, open the downloaded file ITMS TST5n_MOD_13.13.apk.
  3. Tap Install.
  4. Follow the steps on the screen.

After the installation is complete, you can open the application and experience as usual.

Note: Before installing ITMS TST5n APK Mod, you need to uninstall the original version or another MOD version.

Frequently Asked Questions

Q: How can AnyReader.Org guarantee 100% security for the ITMS TST5n Mod APK?

A: If someone wants to download an APK file from AnyReader.Org, we check the relevant APK file on Google Play and allow users to download it directly (of course they are cached on our server). The APK file will be found in our cache if it does not exist in Google Play.

Q: Installing an APK from AnyReader.Org allows updating it from the Play Store?

A: Yes, of course. The Play Store installs from Google’s servers, with the exception of downloading and installing your service, and page loading from websites like AnyReader.Org is the same. After you download the new version of the app, an update will begin immediately.

Q: How come Android App Permission is required in order to download ITMS TST5n Mod APK?

A: Applications need to access certain devices' systems. As soon as an application is installed, you will be informed of all the permissions it requires.

Overview

Download ITMS TST5n MOD APK for your android device. Here you can download ITMS TST5n MOD APK file free for your android phone, tablet or another device which are supports android OS.

This review must have fulfilled all your queries about the ITMS TST5n MOD APK, now download this amazing app for Android & PC and enjoy it. Anyreader is a safe source to download the APK files and have almost all apps from all genre and category. For any discrepancy, please comment your thoughts in the comment section or email us to the official email id provided in the contact us section.

Download the APK MOD and open it with your favorite file manager. Tap the file name to install. If the installation does not start, you need to enable unknown sources in your Android settings. The app was updated on today. If you would like to write a review, install this app and rate it on our website. The download is as direct as our speed and we provide direct links to all available versions of ITMS TST5n MOD APK for free. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds for ITMS TST5n MOD APK. You can also download ITMS TST5n MOD APK and run it with the popular Android Emulators.

Download ITMS TST5n MOD APK for Android

You may also like